024 - 20 43 002

info@dekoolberg.nl

Koolbergseweg 22

6604 BM Wijchen

De Koolberg

Complementaire geneeskunde

Privacybeleid

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;

Complementaire geneeskunde praktijk De Koolberg garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. (huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners)
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt De Koolberg gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres). De VBAG-geregistreerden van De Koolberg gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde,  handelingen.

Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Privacybeleid andere websites

Op dekoolberg.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De koolberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 20 jaar. Deze bewaartermijn is wettelijk zakelijke factuur administratie verplicht door de belastingdienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Koolberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies die wij gebruiken

De website van De Koolberg gebruikt geen cookies of andere vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Koolberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dekoolberg.nl.

De Koolberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
De Koolberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een mail naar ons e-mailadres info@dekoolberg.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacy beleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.